1Nationprospek

 

 

1Nation Prospect masih dalam proses pembangunan dan pengesahan maklumat. Hanya pengguna tertentu sahaja yang dibenarkan untuk mengakses maklumat didalam portal ini. Segala maklumat yang dipaparkan mungkin tidak tepat dan tidak rasmi. Sebarang salinan dari portal ini adalah tidak dibenarkan. Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) tidak akan bertanggungjawab diatas segala penyebaran maklumat yang tidak sah.

Portal ini disediakan bagi memudahkan pemegang taruh KPT mendapatkan data dan maklumat dengan cepat dan tepat berkaitan Universiti Awam (UA) negara secara atas talian. Antara maklumat yang dibekalkan dalam portal ini adalah:

  Profil setiap UA.
  Penyelidikan yang dijalankan oleh UA.
  Kepakaran yang terdapat dalam kalangan staf UA.
  Profil asas kakitangan akademik dan bukan akademik.
  Program pengajian.
  Enrolmen, kemasukan dan keluaran pelajar.
  Pusat kecemerlangan yang terdapat di UA.
  Status pekerjaan graduan semasa konvokesyen dan setelah lebih setahun menamatkan pengajian (kajian susulan)
  Statistik bagi penyelidikan, kebolehdapatan kerja pelajar, kemasukan dan keluaran pelajar, pelajar antarabangsa.
  Tesis peringkat PhD dan sarjana yang dihasilkan oleh pelajar- pelajar UA.
  Read more

 

Contact Details

Global Planning & Strategy Centre,
Level 3, The Chancellery,
University of Malaya,
Lembah Pantai,
50603 Kuala Lumpur,
MALAYSIA

Telephone:+603-7967 7049 / 3324 / 3475 / 7767 / 3378
Email: ppsg@um.edu.my
Website: www.um.edu.my