Media

  Anugerah Akademik Negara
 

Anugerah Akademik Negara (AAN) adalah wadah bagi mengiktiraf dan menyanjung ahli akademik negara yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam pelbagai bidang ilmu. Sehubungan itu, pemberian anugerah ini adalah pengiktirafan tertinggi khusus untuk para sarjana Malaysia yang sedang atau pernah berkhidmat di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Malaysia berdasarkan sumbangan mereka dalam bidang berikut seperti Pengajaran, Penemuan ilmu, Penulisan dan Penerbitan Ilmiah, dan Kreatif Pemindahan dan Pengembangan Ilmu.

 

 
  Anugerah Cemerlang Universiti Malaya

Contact Details

Global Planning & Strategy Centre,
Level 3, The Chancellery,
University of Malaya,
Lembah Pantai,
50603 Kuala Lumpur,
MALAYSIA

Telephone:+603-7967 7049 / 3324 / 3475 / 7767 / 3378
Email: ppsg@um.edu.my
Website: www.um.edu.my