+603-7967 7049 / 3324 / 3475

 ppsg@um.edu.my

Contact Details

Pusat Teknologi Maklumat,
Universiti Malaya,
50603 Bangsar,
Kuala Lumpur

Telephone:03-22463305
Email: adnan@um.edu.my
Website: www.um.edu.my