University of Malaya Excellent Awards 2017

Bil        Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Mohd Ali Hashim             
 Fakulti Kejuruteraan

Bil        Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Adelina Asmawi            
Fakulti Pendidikan

Klinikal

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Associate professor Dr. Muhammad Yazid Jalaludin           
Fakulti Perubatan

 

Sains & Teknologi

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Associate Profesor Dr. Ivy Chung             
Fakulti Perubatan

 

Kemanusiaan

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Farrah Dina Yusop           
Fakulti Pendidikan

 

Sains Sosial

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Goh Kim Leng              
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

PTj Akademik

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Stefanie Shamila Pillai           
Fakulti Bahasa

 

PTj Bukan Akademik

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Yatimah Alias                 
Curriculum Development Center (CDC)

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Associate Professor Dr. Mohd Nasir Hashim                 
Pusat Kebudayaan
2.
Mr. Sulaiman Mohd Yasin
Pusat Kebudayaan

Sains

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Phang Siew Moi             
Fakulti Sains

 

Sains Sosial & Kemanusiaan

Bil            Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Ghazali Musa            
Fakulti Perniagaan & Perakaunan

Sains

Bil            Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Tee Kok Keng
Fakulti Perubatan
2. Associate Professor Dr. Juan Joon Ching                  Nanotechnology & Catalysis Research Centre

 

Kemanusiaan dan Sains Sosial

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Associate Professor Dr. Syahrul Nizam Kamaruzzaman              
Fakulti Alam Bina

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Dr. Mohd Rais Mustafa
Fakulti Sains
2. Professor Datuk Dr. Rohana Yusof Fakulti Sains
3. Professor Dr. Noorsaadah Abd Rahman                 Fakulti Sains

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Professor Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman         
Fakulti Kejuruteraan

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Profesor Dr. Rajah Rasiah             
Institut Asia-Eropah

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Centre For Applied Biomechanics (CAB)              
Fakulti Kejuruteraan

Bil          Penerima Anugerah       PTj
1.
UM-OLEON    
-

Bil          
Penerima Anugerah
PTj
1.
Tiada Calon Yang Diperakukan             
-

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Madam Siti Noraisah Ahmad Nasrah          
Fakulti Perubatan

Gred 48-54

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Jaime Jacqueline Jayapalan
Fakulti Perubatan
2.
Madam Ar. Sharifah Noor Hazim Syed Yahya             
Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan Harta Tanah (JPPHB)
3. Mr. Kamarul Fairuz Hassim Fakulti Perniagaan & Perakaunan

 

Gred 41-44

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Mr Mohd Fadzil Jamaludin             
Fakulti Kejuruteraan
2. Madam Norlaili Raspan  Pusat Teknologi Maklumat

 

Gred 17-38

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Mr. Kuhan A/L Krishnan
Fakulti Perubatan
2. Madam Zura Syazleena Hamizan             Fakulti Perubatan
3. Madam Rozana Tasrio Bahagian Sumber Manusia

 

Gred 1-16

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Mr. Mohd Rafi Bakri               
Fakulti Pendidikan

Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Mr. Kalaivhaanan A/L Chokkalingam                
Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan Harta Tanah (JPPHB)
2. Mr. Mizra Hilmi Abu Bakar Bahagian Pelajar & Alumni

Bil           Penerima Anugerah PTj
1.
Mr. Mohd Zul Khairi Mohd Nasir           
 
Bahagian Pentadbiran Pendaftar

Tajuk projek: Water Saving Accessories

Group: Thimble

Bil        Nama Ahli PTj
1.
Madam Ar. Sharifah Noor Nazim Syed Yahya                   
 
Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan Harta Tanah (JPPHB)
2.
Mr. Mohd Razi Hassan
Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan Harta Tanah (JPPHB)
3.
Mr. Affan Nasaruddin
Sustainability Science Research Cluster
4.
Mr. Sado Fatai
Fakulti Kejuruteraan

Bil         Penerima Anugerah PTj
1. 
Tiada Calon Yang Diperakukan                
-

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Madam Zubaidah Abu Hassan                 
Fakulti Perubatan

Sains

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Associate Professor Dr. Md. Abul Kalam            
Fakulti Kejuruteraan

 

Kemanusiaan dan Sains Sosial

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Tiada Calon Yang Diperakukan            
-

Sains

Bil       Penerima Anugerah       PTj
1.
Alireza Rafieerad    
Fakulti Kejuruteraan

 

Kemanusiaan dan Sains Sosial

Bil      Penerima Anugerah PTj
1.
Mohammad Nourani Dargiri             
Fakulti Ekonomi & Pengurusan

Bil         Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Sr. Zuraini Md Ali 
Tajuk Buku: Mubin Sheppard: Pioneering Works In Architectural Conservation In Malaysia         
Fakulti Alam Bina

Bil             Penerima Anugerah PTj
1.
Tiada Calon Yang Diperakukan      
-

Bil           Penerima Anugerah (Penerima Bersama)        PTj
1.
Dr. Rusdi Abd. Rashid
Fakulti Perubatan
2.
Dr. Rusaslina Idrus 
Fakulti Seni & Sains Sosial

Terima Ijazah PhD Kurang Dari 4 Tahun 
Bil          Penerima Anugerah PTj
1.
Dr. Tee Jia Ti
Fakulti Sains
2.
Dr. Hong Wei Han
Fakulti Perubatan
3.
Dr. Muhammd Ikhlas Bin Rosele
Fakulti Sains
4.
Dr. Wan Amirul Wan Mohd Mahiyiddin                    
Fakulti Kejuruteraan
5.
Dr. Tan Chee Keong
Fakulti Kejuruteraan
6.
Dr. Siti Munirah Saharin
Fakulti Sains
7.
Dr. Mukhri Bin Hamdan
Fakulti Perubatan

 

 

Contact Details

Global Planning & Strategy Centre,
Level 3, The Chancellery,
University of Malaya,
Lembah Pantai,
50603 Kuala Lumpur,
MALAYSIA

Telephone:+603-7967 7049 / 3324 / 3475 / 7767 / 3378
Email: ppsg@um.edu.my
Website: www.um.edu.my